Co to jest Krajowa Ocena Techniczna (KOT)?

Krajowa Ocena Techniczna zastępuje Aprobatę Techniczną. Od 1 stycznia 2017 roku zamiast aprobat technicznych dla wyrobów budowlanych wydawane są krajowe oceny techniczne. Krajowa Ocena Techniczna wydawana jest dla wyrobu budowlanego, na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Read More

Kable i przewody wg EN 50575 (reakcja na ogień)

Z dniem 1 lipca 2017 roku mija okres przejściowy na dostosowanie się do normy EN 50575:2014/A1:2016 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej.

Read More

Zharmonizowana norma wyrobu – Co to znaczy?

Pojęcie zharmonizowana norma wyrobu jest ważnym terminem prawnym. Łatwo jest popełnić błąd w interpretacji, jednak warto pamiętać, że:

nie każda norma jest normą wyrobu

nie każda norma zharmonizowana jest normą zharmonizowaną z rozporządzeniem CPR 305/2011

Read More

Krajowa Ocena Techniczna

Krajowa Ocena Techniczna (KOT)

Krajowa Ocena Techniczna zastępuje Aprobatę Techniczną. Od 1 stycznia 2017 roku zamiast aprobat technicznych dla wyrobów budowlanych wydawane są krajowe oceny techniczne. Krajowa Ocena Techniczna wydawana jest dla wyrobu budowlanego, na okres nie dłuższy niż 5 lat. Europejskie Oceny Techniczne w odróżnieniu od Krajowych Ocen Technicznych wydawane są bezterminowo.

Read More