Co to jest ZKP – Zakładowa Kontrola Produkcji?

ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI

Zakładowa Kontrola Produkcji to nic innego jak system procedur i instrukcji stanowiący narzędzie dla zakładu produkującego / wytwarzającego wyrób budowlany. System ZKP (System Zakładowej kontroli Produkcji) służy m.in. do dostarczania dowodów potwierdzających że określone parametry techniczne nie są pustą deklaracją, a wyrób z codziennej produkcji odpowiada wyrobowi, który został poddany badaniom laboratoryjnym. Krótko mówiąc, celem ZKP Zkładowej Kontroli Produkcji jest zapewnienie powtarzalności produkcji i dostarczenie obiektywnych dowodów mających na celu porównanie wyrobów z wyrobem referencyjnym. W zależności od ważności wyrobu budowlanego, Zakładowa Kontrola Produkcji może wymagać dodatkowej certyfikacji przez trzecią niezależną stronę. Należy pamiętać, że każdy producent lub wytwórca wyrobu budowlanego powinien posiadać wdrożoną zakładową kontrolę produkcji (ZKP). Taki stan regulacji prawnych obowiązuje już od 2004 roku.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszam do kontaktu!