Czy na każdy wyrób budowlany producent lub wytwórca musi uzyskać Krajową Ocenę Techniczną?

Nie, natomiast należy  pamiętać, że z punktu widzenia zapisów ustawy o wyrobach budowlanych mamy kilka ścieżek do wprowadzenia lub udostępniania wyrobów budowlanych na rynku krajowym, do nich należą m.in.: system europejski prowadzący do znakowania wyrobów znakiem CE i system krajowy prowadzący do znakowania wyrobów znakiem budowlanym B. CE pozwala nam na obrót wyrobami na terenie Unii Europejskiej, natomiast znak budowlany B pozwala nam na obrót wyrobem na terenie Polski.

Wyroby, dla których nie opublikowano zharmonizowanej normy wyrobu nie mogą być znakowane znakiem CE, chyba, że Producent uzyska dla wyrobu europejską ocenę techniczną. Natomiast pozostałe wyroby, czyli nie objęte normami zharmonizowanymi powinny być udostępniane na rynku krajowym po uprzednim naniesieniu znaku budowlanego B. Pozostaje zatem pytanie: Kiedy to można uczynić, czyli oznakować wyrób znakiem budowlanym B?
Otóż znak budowlany B można nanieść po spełnieniu kilku warunków; gdy potwierdzi się zgodność normą wyrobu, która to norma nie jest normą zharmonizowaną z unijnym rozporządzeniem CPR 305/2011; lub w przypadku braku normy z krajową oceną techniczną.

Warto zaznaczyć, że krajowych norm spełniających kryteria normy wyrobu jest niewiele, więc w większości przypadków wyroby dla których nie ma normy zharmonizowanej są znakowane znakiem budowlanym w oparciu o krajowe oceny techniczne. Od 1 stycznia 2017 krajowe aprobaty techniczne mogą być wykorzystane jako krajowe oceny techniczne, jednak nie dłużej niż do czasu obowiązywania aprobaty.  Należy również zaznaczyć, że od powyższej reguły mogą jednak wystąpić wyjątki oraz należy pamiętać że oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem CE w oparciu o regulacje rozporządzenia CPR 305/2011 to nie to samo co oznakowanie produktów w oparciu o inne regulacje prawne.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *