Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Wraz ze znakiem budowlanym B i dołączoną do niego etykietą, to krajowa deklaracja właściwości , jest najważniejszym dokumentem wystawianym przez producenta wyrobu. Sam fakt wystawienia deklaracji nie oznacza, że zakres deklarowanych cech jest taki, jaki oczekujemy. Poprawne wystawienie KDWU nie jest łatwym przedsięwzięciem, ponieważ wraz z etykietą stanowią najważniejsze dowody w postępowaniu. Deklaracja i etykieta to niczym dowód osobisty dla wyrobu budowlanego, dlatego te dokumenty muszą być jednoznaczne, wiarygodne i wiążące. Data deklaracji nie może być późniejsza, niż data umieszczenia znaku budowlanego B po raz pierwszy na danym typie wyrobu. W deklaracji, oprócz deklarowanych właściwości, istotnym elementem jest zakres zastosowania wyrobu budowlanego. W zakresie zastosowania tkwi ważny aspekt merytoryczny.  Nie można mylić krajowej deklaracji właściwości  z deklaracją właściwości użytkowych CE, choć to są podobne dokumenty. Częstym błędem jest powołanie normy, która nie jest normą wyrobu. Nie można deklarować właściwości, które nie są powołane w krajowej specyfikacji technicznej.

krajowa deklaracja właściwości użytkowych – wzór

link do przepisów

krajowa deklaracja właściwości użytkowych – wzór