Koszty certyfikatów. O czym warto wiedzieć?

Należy pamiętać, że dla wyrobów objętych systemem 1+, 1, 2+ oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych konieczne jest uzyskanie certyfikatu, a to wiąże się z dodatkowymi kosztami: uzyskania i utrzymania certyfikatu.

Ponadto w szacowaniu budżetu na przedsięwzięcie związane z uzyskaniem niezbędnych dokumentów dla wyrobu budowlanego należy uwzględnić również koszt opracowania dokumentacji i utrzymania systemu Zakładowej Kontroli Produkcji oraz wykonywania cyklicznych badań.

2 komentarze do “Koszty certyfikatów. O czym warto wiedzieć?”

  1. Gdzie znajdę System oceny i weryfikacji, do wystawienia Deklaracji Właściwości Użytkowej, którą wystawiam, na podstawie normy zharmonizowanej? Czy w Polskiej Normie?

    1. Informacja o systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych znajduje się w specyfikacji technicznej (tzn. krajowej ocenie technicznej, aprobacie technicznej, europejskiej ocenie technicznej, zharmonizowanej normie wyrobu). W systemie krajowym (znak budowlany B) jest to zazwyczaj krajowa ocena techniczna lub aprobata techniczna, zazwyczaj jest to rozdział 5 dokumentu. W przypadku systemu europejskiego (znak CE) informację tę znajdziemy w załączniku ZA normy zharmonizowanej z rozporządzeniem nr 305/2011 (wykaz norm dostępny jest na portalu), w treści europejskiej oceny technicznej lub europejskiej aprobaty technicznej. Warto zaznaczyć, że w wielu Producentów posługuje się normami, które nie są normami wyrobu. Jest to nieprawidłowością. Jeżeli norma nie zawiera systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (wcześniej nazywanym jako system oceny zgodności, a niekiedy tłumaczony jako system atestacji), to oznacza że nie jest to norma wyrobu w rozumieniu ustawy o wyrobach budowlanych, a w przypadku braku normy wyrobu pozostaje kwestia uzyskania krajowej oceny technicznej lub europejskiej oceny technicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *