Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

To jeden z najważniejszych dokumentów jaki jest wystawiany przez producenta wyrobu budowlanego. Sam fakt jego wystawienia nie oznacza, że zakres deklarowanych cech jest taki, jaki oczekujemy. Poprawne wystawienie KDWU nie jest łatwym przedsięwzięciem, ponieważ wraz z etykietą stanowią najważniejsze dowody w postępowaniu. Deklaracja i etykieta to niczym dowód osobisty dla wyrobu budowlanego, dlatego te dokumenty muszą być jednoznaczne, wiarygodne i wiążące.

link do przepisów

krajowa deklaracja właściwości użytkowych – wzór