Najczęściej popełniane błędy przy wprowadzaniu wyrobów budowlanych znakowanych znakiem budowlanym?

Jednym z najczęściej spotykanych błędów jest wykorzystanie normy jako specyfikacji technicznej, która to norma nie spełnia warunków normy wyrobu (czyli m.in. brak jest w normie informacji o: zakresie zastosowania wyrobu, zakresie badań typu, systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych,  zakładowej kontroli produkcji, zadaniach producenta, zadaniach jednostki certyfikującej, zadaniach laboratorium akredytowanego).

Równie częstym błędem jest zastosowanie/wbudowywanie materiałów, które nie zostały poddane formalnej procedurze oceny, o której mowa w przepisach, jaka obowiązuje dla materiałów/produktów mających zastosowanie jako wyroby budowlane. Zastosowanie takich wyrobów z punktu widzenia formalnego jest niezgodne z przeznaczeniem. Nie można wykluczyć, że oprócz Producenta, Importera, Dystrybutora, Hurtownika, Sprzedawcy lub innego pośrednika współwinnym za tego typu przypadek będzie również np. uczestnik procesu budowlanego, w tym  - Montażysta, Kierownik Budowy, Inwestor.

 

Jeden komentarz do “Najczęściej popełniane błędy przy wprowadzaniu wyrobów budowlanych znakowanych znakiem budowlanym?”

  1. Polskie normy wyrobu w większości nie posiadają takich elementów jak system stałości właściwości, wykazu zasadniczych charakterystyk, zadań producenta itp.Wyjątki stanowią normy które zostały przygotowane do harmonizacji ale nie doczekały publikacji w dzienniku UE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *