O NAS

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA 

Ogólnopolski portal edukacyjny inżynierów i techników budownictwa oraz producentów, sprzedawców i importerów wyrobów budowlanych

Jesteśmy niezależnym pozarządowym zrzeszonym gronem niezależnych ekspertów z różnych dziedzin budownictwa, wśród których znajdują się m.in. projektanci, kierownicy budów, inspektorzy, architekci, instalatorzy, prawnicy, biegli sądowi, inwestorzy, deweloperzy, administratorzy, przedstawiciele wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, przedstawiciele krajowych komitetów technicznych, byli pracownicy urzędów i instytutów naukowo-badawczych oraz laboratoriów i organów kontrolnych.

Naszą misją jest dostarczanie narzędzi mających na celu podnoszenie komfortu selekcji wyrobów budowlanych w celu stosowania wyrobów budowlanych dobrej jakości, na poziomie oczekiwanym przez końcowego użytkownika obiektu budowlanego, co przekłada się na bezpieczeństwo (w tym przede wszystkim zdrowie), jakość i komfort życia każdego mieszkańca.

 

MISJĘ REALIZUJEMY M.IN. POPRZEZ:

 • poprawę respektowania odpowiednich regulacji prawnych poprzez poprawę ich zrozumiałości,
 • pomoc dostawcom, dystrybutorom, odbiorcom i użytkownikom wyrobów budowlanych w realizacji ich obowiązków (zarówno, małym, mikro jak i dużym przedsiębiorcom),
 • poprawę świadomości o sygnalizowaniu potrzeb dot. jakości wyrobów budowlanych
 • edukację interesariuszy jakości wyrobów budowlanych i wymianę doświadczeń,
 • świadczenie usług w  zakresie udzielania porad dotyczących zasad bezpiecznego wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu,
 • rekomendowanie najlepszych praktyk dotyczących jakości wyrobów budowlanych (ustawowa jakość wyrobów budowlanych oraz ponad-ustawowa jakość wyrobów budowlanych),

 

 • promowanie uczciwych praktyk dotyczących jakości wyrobów budowlanych,
 • ostrzeganie przed praktykami stosowanymi przez nieuczciwą konkurencję,
 • kształtowanie i kreowanie postaw, które przyczyniają się do stosowania wyrobów budowlanych dobrej jakości,
 • analizę trendów organów kontrolnych,
 • organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, seminariów i warsztatów mających na celu ułatwienie wymiany doświadczeń,
 • ułatwianie dostępu do usług mających na celu osiągnięcie stosowania wyrobów odpowiedniej jakości.

 

Dla naszych Klientów (w tym dostawców i odbiorców) oferujemy szeroki i różnorodny zakres współpracy, stając się atrakcyjnym partnerem, stosując zasadę możliwie najbardziej optymalnych kosztów gdzie;

POUFNOŚĆ, BEZSTRONNOŚĆ, RZETELNOŚĆ  odgrywają dla nas kluczową rolę.

Dobierając zespół współpracujący w szczególności zwracamy uwagę na poszanowanie wrażliwych danych.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji wybranych usług, w szczególności, gdy istnieje uzasadnione ryzyko występowania konfliktu interesów w konkretnej prowadzonej sprawie, a strony nie wyrażają na to zgody (np. Producent - Odbiorca).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

nr. tel.: +48 577 402 300

email: kontakt@kot.edu.pl


Start     O nas     Kontakt

Copyright © Your Company 2017. All Rights Reserved