PODRĘCZNIK 1 – OPIS

Podręcznik zapisany w formacie pdf.

Zawiera 110 stron

Tematy poruszane w podręczniku, to m.in.:

  1. Odbiory obiektów budowlanych pod kątem ochrony przeciwpożarowej.
  2. Omówienie trybów postępowania administracyjnego.
  3. Wymagane dokumenty podczas odbioru obiektu budowlanego przez funkcjonariuszy prewencji Państwowej Straży Pożarnej.
  4. Praktyczne aspekty odbiorów obiektów budowlanych prowadzonych przez Państwową Staż Pożarną.
  5. Zakresy czynności kontrolno-zapoznawczych.
  6. Na jakie wyroby materiały potrzebne są certyfikaty, deklaracje, instrukcje, Dokumentacje Techniczno-Ruchowe, tabliczki znamionowe, świadectwa dopuszczenia?
  7. Zawartość merytoryczna protokołu odbioru wypełnianego przez Państwową Straż Pożarną.

Celem podręcznika jest przybliżenie tematyki związanej z przygotowaniem się do odbioru obiektu budowlanego przez Straż Pożarną.