PREZENTACJA 1 – OPIS

Prezentacja zapisana w formacie pdf.

Zawiera 138 stron prezentacji.

Tematy poruszone w prezentacji, to m.in.:

 1. Podstawowe akty prawne dot. wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oraz zmiany jakie weszły w życie od stycznia 2017, lipca 2017 oraz lipca 2018.
 2. Prawo budowlane w kontekście atestów dla wyrobów budowlanych.
 3. Charakterystyka i etapy poszczególnych ścieżek udostępniania wyrobów budowlanych.
 4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych,
 5. Wykazy norm zharmonizowanych.
 6. Luki prawne oznakowania CE, CE budowlane, a CE wynikające z innych przepisów.
 7. Najczęściej popełniane błędy przez dostawców wyrobów budowlanych.
 8. Wymagane dokumenty dla jednostkowego zastosowania.
 9. Obowiązki kierownika budowy, inspektora, projektanta w kontekście ustawowego egzekwowania jakości wyrobów budowlanych.
 10. Przykłady certyfikatów, deklaracji, oznakowania wyrobów.
 11. Kiedy wymagane są certyfikaty, a kiedy nie są obligatoryjne.
 12. Kiedy norma, a kiedy krajowa ocena techniczna.
 13. Deklaracja zgodności, Krajowa Deklaracja Zgodności Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych.
 14. Kary dla Importera, Producenta, Sprzedawcy i Dystrybutora.
 15. Przydatne linki do urzędowych stron związanych z wyrobami budowlanymi.
 16. Inne regulacje prawne mogące mieć zastosowanie do wyrobów budowlanych.
 17. Identyfikacja wykazów stanowiących pomoc w identyfikacji wyrobów budowlanych.