Czy na każdy wyrób budowlany producent lub wytwórca musi uzyskać Krajową Ocenę Techniczną?

Nie, natomiast należy  pamiętać, że z punktu widzenia zapisów ustawy o wyrobach budowlanych mamy kilka ścieżek do wprowadzenia lub udostępniania wyrobów budowlanych na rynku krajowym, do nich należą m.in.: system europejski prowadzący do znakowania wyrobów znakiem CE i system krajowy prowadzący do znakowania wyrobów znakiem budowlanym B. CE pozwala nam na obrót wyrobami na terenie Unii Europejskiej, natomiast znak budowlany B pozwala nam na obrót wyrobem na terenie Polski.

Read More