Jak skutecznie zaradzić błędom spotykanym w zakresie stosowania przepisów dotyczących wyrobów budowlanym? 

Jedną z propozycji jest przeprowadzenie akcji edukacyjnych na szeroką skalę, co systematycznie robimy. Niestety z uwagi na skalę nieprawidłowości nie jest łatwe, aby szybko usunąć wszystkie nieprawidłowości, naprawa to proces, który powinien być dobrze zaplanowany i wdrożony w skali całego kraju.

Read More