Co to jest wyrób budowlany?

Wbrew pozorom odpowiedź nie jest łatwa, choć wydaje się, że jednoznaczna definicja wyrobu budowlanego została podana w art. 2 rozporządzenia CPR 305/2011 i brzmi następująco: “wyrób budowlany oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych”

“zestaw oznacza wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwóch odrębnych składników, które muszą zostać połączone, aby mogły zostać włączone w obiektach budowlanych”, to jej stosowanie przysparza mnóstwo problemów, gdyż w środowisku panuje mylne przekonanie, że to tylko te wyroby, które zostały wykazane na listach zawartych w rozporządzeniu CPR oraz w załączniku rozporządzenia krajowego, a przecież definicja nie ogranicza się do żadnej listy.

Kluczowe w rozstrzygnięciu tego co jest wyrobem budowlanym jest zaznajomienie się z wymaganiami podstawowymi, które zostały opisane w art. 5 ustawy Prawo Budowlane oraz w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 tzw. Rozporządzenie CPR 305/2011 . Bezdyskusyjnie wyrobami budowlanymi są wyroby, które znajdują się w następujących grupach: wykaz zawarty w załączniku do rozporządzenia krajowego, wykaz wynikający z załącznika IV Rozporządzenia CPR 305/2011, wykaz norm zharmonizowanych do CPR, wykaz krajowych aprobat technicznych, wykaz krajowych ocen technicznych, wykaz europejskich aprobat technicznych, wykaz europejskich ocen technicznych, wykaz europejskich dokumentów oceny, wykaz mandatów na opracowanie norm zharmonizowanych. O tym czy konkretny produkt jest wyrobem budowlanym, czy nim nie jest decyduje również jego przeznaczenie i zakres zastosowania. W praktyce często spotykana jest następująca nieprawidłowość, że wyroby nie są zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

O co tu chodzi? Na przykład Producent ocenił gwoździe pod kątem zastosowania jako wyrób niekonstrukcyjny, a zostały zastosowane jako łączenie elementu konstrukcyjnego np. do łączenia elementów więźby dachowej, wówczas zastosowanie gwoździ jest niezgodne z przeznaczeniem jakie nadał Producent. W takim przypadku Producent nie odpowiada z mocy ustawy o wyrobach budowlanych za zastosowanie wyrobu, które jest niezgodne z jego przeznaczeniem. Zaniechanie wówczas, często jest po stronie montażysty, nad którym nadzór powinien sprawować kierownik robót budowlanych, Nieważne czy prace są wykonywane w trybie nowo budowanego  obiektu, czy też jest to remont.