Czy Krajowa Ocena Techniczna wystarczy, aby legalnie wprowadzać wyroby budowlane do obrotu?

NIE. Uzyskanie krajowej oceny technicznej nie jest wystarczające do wprowadzania wyrobu budowlanego. Wyrób może być wprowadzony do obrotu m.in. jeżeli został oznakowany znakiem Budowlanym B. Oznakowanie znakiem budowlanym B zgodnie z postanowieniami ustawy o wyrobach budowlanych jest możliwe dopiero, jeżeli podmiot wprowadzający do obrotu sporządził Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (LINK)

W przypadku wyrobów objętych obowiązkową certyfikacją Deklarację Właściwości Użytkowych można wystawić po spełnieniu warunku uzyskania certyfikatu. Krajowy Certyfikat udzielany w oparciu o zapisy w Krajowej Ocenie Technicznej.