Czy regulacje ustawy o wyrobach budowlanych dotyczą wszystkich wyrobów stosowanych w budownictwie?

Nie. Regulacje ustawy o wyrobach budowlanych dotyczą tych wyrobów, które spełniają kryteria definicji wyrobu budowlanego. Ustawa o wyrobach budowlanych odwołuje się do definicji podanej w art. 2 Rozporządzenia CPR 305/2011. Mimo, że definicja wyrobu budowlanego jest w miarę zwięzła, to z punktu widzenia praktycznego nie jest łatwym zadaniem odpowiedź na pytanie, czy dany produkt jest wyrobem budowlanym, czy nim nie jest.

Dużą rolę w kwalifikacji produktu jako wyrobu budowlanego odgrywa jego zakres zastosowania, gdyż często od zakresu zastosowania zależy, czy dany produkt zostanie uznany jako wyrób budowlany. Przykładem przedstawiającym powyższy problem może być gwóźdź. Wbrew pozorom gwoździe mogą pełnić bardzo istotną funkcję, w zależności od tego do czego służą i co na nich jest mocowane. Jeżeli wykorzystamy je do mocowania konstrukcji drewnianych, które np. pełnią funkcje nośne, to w takiej sytuacji gwoździe  są wyrobem budowlanym.

Natomiast jeśli posłużymy się nimi do wykonywania np. opakowania chroniącego jakiś przedmiot przed uszkodzeniem, lub do wykonywania np. stołu, to przy takim zastosowaniu gwoździe nie są zaliczane do wyrobu budowlanego. W przypadku stosowania gwoździ jako wyrobu budowlanego, należy uzyskać krajową ocenę techniczną. Norma PN-EN10230-1 nie jest normą wyrobu, więc nie daje podstaw do znakowania wyrobu znakiem B. Dla gwoździ dany producent może ubiegać się o europejską oceną techniczną i wówczas można znakować takie gwoździe znakiem CE.