Jak skutecznie zaradzić błędom spotykanym w zakresie stosowania przepisów dotyczących wyrobów budowlanym?

Jedną z propozycji jest przeprowadzenie akcji edukacyjnych na szeroką skalę, co systematycznie robimy. Niestety z uwagi na skalę nieprawidłowości nie jest łatwe, aby szybko usunąć wszystkie nieprawidłowości, naprawa to proces, który powinien być dobrze zaplanowany i wdrożony w skali całego kraju.

Z naszej strony proponujemy dokonanie oceny poprawności oznakowania przez portal, ponieważ zawsze łatwiej jest zmienić etykietę, przed wypuszczeniem wyrobu w świat niż później szukanie wyrobów i wymiana etykiet, do tego dochodzi ryzyko nałożenia kary przez Organy Nadzoru Budowlanego, z czego najgorsze może być wycofanie wyrobu (straty dla producenta są trudne do przewidzenia w sytuacji, gdy wyrób został wmontowany).

Propozycji, które możemy zaoferować jest cała masa: szkolenia, porady, audyty, weryfikacje, ekspertyzy, oceny, opinie, zlecenie badań, oględziny, zamówienie indywidualnej porady eksperta. Jednym ze skutecznych narzędzi do uniknięcia poważnych konsekwencji jest przeprowadzenie przez każdy podmiot występujący w łańcuchu dostaw analizy ryzyk. W naszej ocenie, jeżeli analiza ryzyka zostanie przeprowadzona przez kompetentny, a przede wszystkim niezależny zespół, wówczas zmienia się znacząco świadomość dot.  odpowiedzialności, a za tym idą decyzje o podjęciu środków mających na celu eliminowanie ryzyka, co przekłada się na jakość wyrobów.

Rzadko sobie zdajemy sprawę, że największe ryzyka są w trakcie budowy obiektu, warto więc zadać sobie pytanie, czy jesteśmy przygotowani (w tym odpowiednio ubezpieczeni) na wypadek pożaru w trakcie trwania budowy.  Kolejnym problemem jest sporządzanie pustych deklaracji. Wynika to często z tego, że wyroby które zostały dostarczone na budowę w zakresie ich staranności wykonania (w tym również sposobu montażu) odbiegają od wyrobów, na których przeprowadzono były badania laboratoryjne. Jedyną z metod jest prowadzenie kontroli przez Organy Nadzoru Budowlanego oraz kierowanie wyrobów do badań laboratoryjnych. Nie rzadko spotykane jest, że zakres deklarowanych cech nijak się ma do tego, czego użytkownik końcowy lub montażysta oczekuje.

Przyczyną mogą być nieodpowiednio dobrane metody badawcze lub brak oceny w zakresie łatwości montażu. Propozycją z naszej strony jest rozpoczęcie prac mających na celu utworzenie kryteriów i metod ich weryfikacji mających na celu ułatwienie oceny wyrobów budowlanych w zakresie oczekiwanym przez montażystów oraz użytkowników końcowych.