Kto jest upoważniony do udzielenia Krajowej Oceny Technicznej?

Krajowe oceny techniczne wydawane są przez jednostki oceny technicznej, które zostały wytypowane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Wykaz jednostek oceny technicznej dostępny jest na stronie:

MIB.BIP.GOV.PL – REJESTRY I WYKAZY (LINK)

Na życzenie możemy udostępnić aktualny wykaz jednostek uprawnionych do wydawania krajowych ocen technicznych. Każda jednostka oceny technicznej jest uprawniona do wydawania KOT w obszarze określonych grup wyrobów budowlanych.