Jak powinna wyglądać etykieta poprawnie oznakowanego wyrobu budowlanego?

Z uwagi na otrzymane rozbieżne interpretacje, z różnych Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego nie publikujemy oficjalnej odpowiedzi na to pytanie. Jeśli jesteś zainteresowany wsparciem w sporządzeniu etykiety, prosimy o kontakt. Jeśli jesteś odbiorcą i potrzebujesz informacji o poprawności oznakowania, to możesz nam przesłać etykietę, a my prześlemy informację zwrotną, na temat tego jaką mamy opinię na jej temat.

Jedno jest pewne, etykieta, jest istotnym dowodem w jakimkolwiek postępowaniu dotyczącym wyrobów budowlanych, więc warto zachować wszelką staranność pozwalającą na identyfikację wyrobu budowlanego, jego pochodzenia, deklarowanych parametrów i innych obostrzeń dotyczących montażu, a w szczególności zakresu stosowania. Jest to ważne nie tylko dla organów kontrolujących wyroby, ale może również mieć znaczenie przy wypłacaniu odszkodowania przez ubezpieczyciela w przypadku katastrofy lub pożaru. Z istotnych informacji jakie są dość istotne na etykiecie to: ustalenie podmiotu odpowiedzialnego (Producenta oraz Importera) za deklarowane ustawowo parametry wyrobu - parametry te noszą nazwę właściwości użytkowych), podmiotu, który występuje w łańcuchu dostaw jako sprzedawca.

Do ustalenia sprzedawcy, dystrybutora lub innego dostawcy niezbędny będzie dowód zakupu (paragon, faktura, umowa, dowód dostawy, karta gwarancyjna lub dowód sprzedaży).   Gdyby się okazało, że zamontowany wyrób nie spełnia swoich parametrów, wówczas warto zadbać o zabezpieczenie ważnych pod kątem ustawowym dowodów potwierdzających podmiot odpowiedzialny za wyrób oraz jego deklarowane właściwości użytkowe. Dobrą praktyką jest sporządzenie dokumentacji fototechnicznej, w szczególności gdzie mamy do czynienia z wyrobami, których usunięcie wad może wiązać się z poważnymi kosztami.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *