Wyroby wentylacyjne

Lista wybranych norm zharmonizowanych z Rozporządzeniem Unijnym CPR 305/2011:

EN 12101-1:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 1: Wymagania techniczne dotyczące kurtyn dymowych

EN 12101-2:2003 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 2: Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych

EN 12101-3:2015 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła –Część 3:Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiających

EN 12101-6:2005Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła –Część 6:Wymagania techniczne dotyczące systemów ciśnieniowych – Zestawy urządzeń (Uwaga: mimo opublikowania niniejszej normy w wykazie norm zharmonizowanych, z uwagi na wiele wątpliwości technicznych jednostki certyfikujące nie prowadzą certyfikacji na zgodność z niniejszą normą)

EN 12101-7:2011Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 7: Odcinki przewodów wentylacji pożarowej

EN 12101-8:2011Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 8: Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej

EN 12101-10:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 10: Źródła energii

EN 13063-1:2005+A1:2007 Kominy – Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi – Część 1: Wymagania i badania dotyczące odporności na pożar sadzy

EN 13063-2:2005+A1:2007 Kominy – Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi – Część 2: Wymagania i badania dotyczące eksploatacji w warunkach zawilgocenia

EN 13063-3:2007 Kominy – Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi – Część 3: Wymagania i badania kanałów powietrzno-spalinowych

EN 13069:2005Kominy – Gliniane/ceramiczne obudowy systemów komi­nowych – Wymagania i metody badań

EN 13084-5:2005 Kominy wolno stojące – Część 5:Materiały na wykładziny murowane – Wymagania dotyczące wyrobów

EN 13084-7:2012 Kominy wolno stojące – Część 7: Wymagania dotyczące cylindrycznych wyrobów stalowych przeznaczonych na jednopowłokowe kominy stalowe oraz stalowe wykładziny

EN 13229:2001 Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe – Wymagania i badania

EN 13502:2002 Kominy – Wymagania i metody badań ceramicznych nasad kominowych

EN 14471:2013+A1:2015 Kominy – Systemy kominowe z kanałami wewnętrznymi z tworzyw sztucznych – Wymagania i badania

EN 14800:2007 Bezpieczne metalowe przewody przyłączeniowe faliście giętkie do przyłączania urządzeń domowych zasilanych paliwami gazowymi

EN 14989-1:2007 Kominy – Wymagania i metody badań kominów metalo­wych i kanałów powietrznych do urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania – Część 1: Pionowe koń­cówki do urządzeń typu C6

EN 14989-2:2007 Kominy i systemy kanałów powietrznych do urządzeń z zamkniętą komorą spalania – Wymagania i metody badań – Część 2: Kanały spalinowe i powietrzne do indy­widualnych urządzeń z zamkniętą komorą spalania

EN 15650:2010 Wentylacja budynków – Przeciwpożarowe klapy odcina­jące montowane w przewodach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *