Zakładowa Kontrola Produkcji

Krajowa Ocena Techniczna
Zakładowa Kontrola Produkcji

ZKP to usystematyzowany układ procedur i instrukcji mający na celu zapewnienie powtarzalności wytwarzania wyrobu budowlanego. Głównym celem jest zapisywanie dowodów dotyczących zgodności w zakresie właściwości użytkowych produkowanego wyrobu.
https://kot.edu.pl/co-to-jest-zkp-zakladowa-kontrola-produkcji/zakladowa-kontrola-produkcji/

Dlaczego warto opracować, wdrożyć i utrzymywać ZKP?
Głównym powodem jest obligatoryjność wynikająca z ustawy o wyrobach budowlanych. W sytuacji postępowania wyjaśniającego lub na zlecenie prokuratora, ZKP stanowi ważny element w wykazaniu należytej staranności

Czy zawsze należy opracować i wdrożyć ZKP w przypadku wyrobu budowlanego?
Co do zasady można jasno stwierdzić, że ZKP należy opracować i wdrożyć zawsze. Oczywiście, gdy mamy do czynienia z Produkcją wyrobu budowlanego. Niezależnie od tego, czy wyrób podlega certyfikacji, czy nie, dla producenta widnieje obowiązek opracowania i wdrożenia ZKP. Produkcja wyrobu budowlanego zawsze jest związana z ZKP, to nierozerwalny element wymagań, jakie związane są z obowiązkowym działaniem producenta. Niestety niewielu producentów zdaje sobie z tego sprawę.

Czy system zarządzania jakością ISO 9001 może zastąpić system ZKP ?
Jeżeli system ISO 9001 jest poprawnie wdrożony i jest ospowiednio szczegółowy, to można uznać, że taki system spełni również wymagania dla zakładowej kontroli produkcji. Co do zasady nie jest to jednak automat. System zarządzania jakością w swoim kontekście powinien uwzględniać wymagania dla ZKP. Zazwyczaj powszechną praktyką jest, że system zarządzania jakością nie jest wystarczająco szczegółowy. Sprawdzić to można zlecając np. audyt systemu ZKP osobie, która ma doświadczenie we wdrożeniu tego systemu. W szczególności ważnym jest biegłość w sposobie prowadzenia kontroli przez inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
link do wymagań dla ZKP
http://www.itb.pl

Jakie błędy są popełniane przy wdrażaniu ZKP?
Głównym błędem jest brak znajomości specyfiki organizacji przez konsultanta, brak znajomości technologi i ryzyk z tym związanych. Często spotykanym błędem jest naiwne traktowanie każdej propozycji konsultanta.


Dokumentacja zakładowej kontroli produkcji