ZAKRES WSPARCIA

Zakres wsparcia

W czym możemy Ci pomóc?Pomoc w atestacji, dokumenty, oceny, deklaracje itp.

Pomoc na budowie (dla inspektora, projektanta, inwestora, kierownika budowy) w realizacji zadań określonych ustawą o wyrobach budowlanych,


Pomoc w opracowaniu dokumentacji projektowej, wykonawczej, przetargowej w kontekście wymagań dla wyrobów budowlanych,


Obsługa budowy,


Pomoc w przygotowaniu SIWZ dla wyrobów budowlanych,


Weryfikacja poprawności Deklaracji Właściwości Użytkowych,


Pomoc w kontroli Organów Nadzoru Budowlanego,


Pomoc Producentom, Sprzedawcom, Dystrybutorom, Importerom w wywiązaniu się z zadań dot. ustawowej jakości wyrobów budowlanych,


Pomoc w ubieganiu się o Krajową Ocenę Techniczną,


Pomoc w ubieganiu się o Europejską Ocenę Techniczną,


Szkolenia (zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych),


Przygotowanie, opracowanie i ocena – Zakładowa Kontrola Produkcji,


Certyfikacja wyrobów budowlanych ponadustawowa,


Aprobaty techniczne – przedłużenie,


Znak budowlany B,


Oznakowanie wyrobów budowlanych znakiem CE,


Ocena zgodności wyrobów budowlanych,


Atesty PZH,


Dokumentacja UDT,


Porady w kontekście jakości wyrobów budowlanych,


Przejście na ISO 9001, wg. nowej normy dla mikroprzedsiębiorców,


Deklaracja właściwości użytkowych- pomoc w opracowaniu,


Pomoc w znalezieniu atrakcyjnych ofert badań,


Pomoc w ocenie dokumentacji jednostkowego zastosowania,


Pomoc w ocenie dokumentacji wzajemnego uznawania,


Uwierzytelnianie jakości wyrobów budowlanych,


Pomoc w odbiorach obiektów budowlanych,


AUDITY JAKOŚCIOWE wyrobów oraz wykonywanych robót budowlanych,


W zakresie ochrony przeciwpożarowej oferujemy usługę specjalną – prowadzenie budów pod kątem odbioru obiektu przez Państwową Straż Pożarną oraz pod kątem wymagań stawianych przez ubezpieczycieli w zakresie ochrony ppoż,


korzystanie z procedur uproszczonych.KONTAKT

czekamy na wiadomość i telefon od Ciebie!