Blog

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja właściwości użytkowych (zarówno ta w systemie europejskim – prowadząca do znakowania CE, jak i w systemie krajowym – prowadząca do znakowania znakiem budowlanym B) jest dokumentem wystawianym przez producenta/wytwórcę lub podmiot będący odpowiedzialnym za wyrób budowlany


Deklaracja wystawiana jest na odpowiedzialność wystawcy.

Czytaj dalej Deklaracja właściwości użytkowych

STAL – Konstrukcje, podkonstrukcje, akcesoria, zbrojenie

Spośród wielu norm zharmonizowanych, na wyróżnienie zasługuje norma PN-EN 1090-1. Norma ta z uwagi na swoją uniwersalność może być wykorzystana jako zharmonizowana specyfikacja techniczna, co oznacza, że dostawca wyrobu nie jest zobowiązany do ubiegania się o krajową ocenę techniczną i po uzyskaniu certyfikatu może wystawić deklarację właściwości użytkowych i znakować wyrób znakiem CE. Czytaj dalej STAL – Konstrukcje, podkonstrukcje, akcesoria, zbrojenie

Co to jest ZKP – Zakładowa Kontrola Produkcji?

Zakładowa Kontrola Produkcji to nic innego jak system procedur i instrukcji  stanowiący narzędzie dla zakładu produkującego / wytwarzającego wyrób budowlany. System ZKP służy m.in. do dostarczania dowodów, mówiących, że określone parametry techniczne nie są pustą deklaracją, a wyrób z codziennej produkcji odpowiada wyrobowi, który został poddany badaniom laboratoryjnym.

Read More

Jak skutecznie zaradzić błędom spotykanym w zakresie stosowania przepisów dotyczących wyrobów budowlanym? 

Jedną z propozycji jest przeprowadzenie akcji edukacyjnych na szeroką skalę, co systematycznie robimy. Niestety z uwagi na skalę nieprawidłowości nie jest łatwe, aby szybko usunąć wszystkie nieprawidłowości, naprawa to proces, który powinien być dobrze zaplanowany i wdrożony w skali całego kraju.

Read More