Izolacja Termiczna – wyroby termoizolacyjne

Wykaz wybranych norm zharmonizowanych z CPR 305/2011 dotyczących wyrobów termoizolacyjnych:

EN 13162:2012+A1:2015Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

EN 13163:2012+A1:2015Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 13164:2012+A1:2015 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie –Specyfikacja

EN 13165:2012+A2:2016
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PU) produkowane fabrycznie –Specyfikacja
EN 13166:2012+A2:2016
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
EN 13167:2012+A1:2015
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
Wyroby ze szkła piankowego (CG) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
EN 13168:2012+A1:2015
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
Wyroby z wełny drzewnej (WW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
EN 13169:2012+A1:2015
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
Wyroby z arkuszy z perlitu ekspandowanego (EPB) produkowane fabrycznie –Specyfikacja
EN 13170:2012+A1:2015
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
Wyroby z korka ekspandowanego (ICB) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
EN 13171:2012+A1:2015
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
Wyroby z włókien drzewnych (WF) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
EN 14063-1:2004
Materiały i wyroby do izolacji cieplnej
Wyroby z lekkiego kruszywa ceramicznego (LWA) formowane in situ – Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci niezwią­zanej przed zamontowaniem
EN 14064-1:2010
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
Wyroby z wełny mineralnej (MW) w postaci niezwiązanej formo­wane in situ – Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej, przed ich zastosowaniem
EN 14303:2009+A1:2013
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
EN 14304:2009+A1:2013
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
Wyroby z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF) produkowane fabrycznie –Specyfikacja
EN 14305:2009+A1:2013
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
Wyroby ze szkła piankowego (CG) produkowane  fabrycznie – Specyfikacja
EN 14306:2009+A1:2013
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
Wyroby silikatowe (CS) pro­dukowane fabrycznie – Specyfikacja
EN 14307:2009+A1:2013
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych

Wyroby z polistyrenu ekstru­dowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 14308:2009+A1:2013Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych - Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 14309:2009+A1:2013Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 14313:2009+A1:2013Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych - Wyroby pianki polietyleno­wej (PEF) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 14314:2009+A1:2013Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych - Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 14315-1:2013Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyja­nurowej (PIR) formowane natryskowo in situ – Część 1: Specyfikacja systemu natrysku sztywnej pianki przed zastosowaniem

EN 14316-1:2004Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby do izolacji cieplnej z perlitu ekspandowanego (EP) formo­wane in situ – Część 1: Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem – w postaci związanej i niezwiązanej

EN 14317-1:2004Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby do izolacji cieplnej z wermikulitu eksfoliowanego (EV) for­mowane in situ – Część 1: Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem – w postaci związanej i niezwiązanej

EN 14318-1:2013Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyja­nurowej (PIR) formowane przez dozowanie in situ – Część 1: Specyfikacja systemu dozowania sztywnej pianki przed zastosowaniem

EN 14319-1:2013Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych - Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane przez dozowanie in situ – Część 1: Specyfika­cja systemu dozowania sztywnej pianki przed zastosowaniem

EN 14320-1:2013Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych - Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane natryskowo in situ – Część 1: Specyfikacja systemu natrysku sztywnej pianki przed zastosowaniem

EN 14509:2013Samonośne izolacyjno-kostrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową - Wyroby fabryczne – Specyfikacje

EN 14933:2007Lekkie wyroby wypełniające i izolacyjne do zastosowań w budownictwie lądowym i wodnym - Wyroby ze styro­pianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 14934:2007Izolacja cieplna konstrukcji dróg, torowisk i nasypów - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produko­wane fabrycznie – Specyfikacja

EN 15501:2013Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych - Wyroby z ekspandowanego perlitu (EP) i eksfoliowanego wermikulitu (EV) produko­wane fabrycznie – Specyfikacja

EN 15599-1:2010Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych - Wyroby do izolacji cieplnej z perlitu ekspandowanego (EP) formowane in situ – Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci związanej i niezwiązanej, przed ich zastosowaniem

EN 15600-1:2010Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych - Wyroby do izolacji cieplnej z wermikulitu eksfoliowanego (EV) formowane in situ – Część 1: Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem – w postaci związanej i niezwiązanej

EN 15732:2012Wyroby izolacyjne i lekkie wyroby wypełniające do zasto­sowań w budownictwie lądowym i wodnym (CEA) - Wyroby z lekkiego kruszywa z pęczniejących surowców ilastych (LWA)

EN 16069:2012+A1:2015 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z pianki polietylenowej (PEF) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *