O Nas

O Nas

Dowiedz się o nas więcej. 

Krajowa Ocena Techniczna

Ogólnopolski Portal Edukacyjno Doradczy dla Inżynierów i Techników Budownictwa, Producentów, Sprzedawców oraz Importerów Wyrobów Budowlanych.

Jesteśmy niezależnym pozarządowym zrzeszonym gronem niezależnych ekspertów z różnych dziedzin budownictwa, wśród których znajdują się m.in. projektanci, kierownicy budów, inspektorzy, architekci, instalatorzy, prawnicy, biegli sądowi, inwestorzy, deweloperzy, administratorzy, przedstawiciele wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, przedstawiciele krajowych komitetów technicznych, byli pracownicy urzędów i instytutów naukowo-badawczych oraz laboratoriów i organów kontrolnych.

Naszą misją jest dostarczanie narzędzi mających na celu podnoszenie komfortu selekcji wyrobów budowlanych w celu stosowania wyrobów budowlanych dobrej jakości, na poziomie oczekiwanym przez końcowego użytkownika obiektu budowlanego, co przekłada się na bezpieczeństwo (w tym przede wszystkim zdrowie), jakość i komfort życia każdego mieszkańca.MISJĘ REALIZUJEMY M.IN. POPRZEZ:

poprawę respektowania odpowiednich regulacji prawnych poprzez poprawę ich zrozumiałości,


pomoc dostawcom, dystrybutorom, odbiorcom i użytkownikom wyrobów budowlanych w realizacji ich obowiązków (zarówno, małym, mikro jak i dużym przedsiębiorcom),


poprawę świadomości o sygnalizowaniu potrzeb dot. jakości wyrobów budowlanych,


edukację interesariuszy jakości wyrobów budowlanych i wymianę doświadczeń,


świadczenie usług w  zakresie udzielania porad dotyczących zasad bezpiecznego wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu,


rekomendowanie najlepszych praktyk dotyczących jakości wyrobów budowlanych (ustawowa jakość wyrobów budowlanych oraz ponad-ustawowa jakość wyrobów budowlanych),


promowanie uczciwych praktyk dotyczących jakości wyrobów budowlanych,


ostrzeganie przed praktykami stosowanymi przez nieuczciwą konkurencję,


kształtowanie i kreowanie postaw, które przyczyniają się do stosowania wyrobów budowlanych dobrej jakości,


analizę trendów organów kontrolnych,


organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, seminariów i warsztatów mających na celu ułatwienie wymiany doświadczeń,


ułatwianie dostępu do usług mających na celu osiągnięcie stosowania wyrobów odpowiedniej jakości.Dla naszych Klientów (w tym dostawców i odbiorców) oferujemy szeroki i różnorodny zakres współpracy, stając się atrakcyjnym partnerem, stosując zasadę możliwie najbardziej optymalnych kosztów gdzie:

POUFNOŚĆ, BEZSTRONNOŚĆ, RZETELNOŚĆ  odgrywają dla nas kluczową rolę.


Dobierając zespół współpracujący w szczególności zwracamy uwagę na poszanowanie wrażliwych danych.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji wybranych usług, w szczególności, gdy istnieje uzasadnione ryzyko występowania konfliktu interesów w konkretnej prowadzonej sprawie, a strony nie wyrażają na to zgody (np. Producent – Odbiorca).


KONTAKT