Wyroby do budowy nawierzchni, asfalt, kostka brukowa …

Dla wybranych wyrobów, których używa się do budowy nawierzchni, zostały opublikowane zharmonizowane normy wyrobu, pozwalają one na oznakowanie wyrobów znakiem CE. Dla przykładu do nich należą normy m.in. :

EN 1338 Betonowe kostki brukowe – wymagania i metody badań

EN 1339 Betonowe płyty brukowe – Wymagania i metody badań

EN 1340 Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań

EN 1341 Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych – Wymagania i metody badań

EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych

EN 1343 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych – Wymagania i metody badań

EN 1344 Ceramiczna kostka brukowa – Wymagania i metody badań

EN 1423 Materiały do poziomego oznakowania dróg – materiały do posypywania – Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny

EN 1433 Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego – Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności

EN 1463-1 Materiały do poziomego oznakowania dróg – punktowe elementy odblaskowe – Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu

EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych

EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 2: Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *