KRUSZYWA

Wykaz wybranych norm zharmonizowanych z CPR 305/2011 dla kruszyw:

EN 12620:2002+A1:2008 Kruszywa do betonu

EN 13043:2002 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchnio­wych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

EN 13055-1:2002 Kruszywa lekkie – Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

EN 13055-2:2004 Kruszywa lekkie – Część 2: Kruszywa lekkie do miesza­nek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń oraz nie­związanych i z wiązanych zastosowań
EN 13139:2002 Kruszywa do zaprawy
EN 13383-1:2002 Kamień do robót hydrotechnicznych – Część 1: Wymagania
EN 13242:2002+A1:2007 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

EN 13450:2002 Kruszywa na podsypkę kolejową

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *