Czym jest krajowa ocena techniczna?

  • Najprościej można powiedzieć, że krajowa ocena techniczna jest niczym innym, jak odpowiednikiem aprobaty technicznej, z tym, że aprobaty techniczne były wydawane do 31 grudnia 2016 roku.
    Producent, który chce legalnie wprowadzać do obrotu wyroby budowlane powinien korzystać z norm zharmonizowanych, a w przypadku braku normy zharmonizowanej na konkretny wyrób budowlany, aby producent mógł wprowadzać wyroby budowlane do obrotu powinien w oparciu o krajową ocenę techniczną dokonywać oceny produkowanych wyrobów.
    Przykładem takiego wyrobu, który jest objęty normą zharmonizowaną jest np. norma EN 1:1998 Piece grzewcze na paliwa ciekłe z palnikami odparowują­cymi i przyłączem kominowym edlekarna.com/. Na piece objęte tą normą Producent nie jest zobowiązany uzyskać krajowej oceny technicznej, gdyż może posłużyć się normą. Norma ta znajduje się w wykazie norm zharmonizowanych . Natomiast co innego jest z wyrobami, które nie są objęte normami zharmonizowanymi. Na wyroby nie objęte normami zharmonizowanymi producent ma do wyboru:
  • a. wnioskowanie o krajową ocenę techniczną lub
  • b. wnioskowanie o europejską ocenę techniczną.

Krajowa ocena techniczna jest dokumentem mającym zasięg w Polsce. Może być akceptowana w innym kraju, jeżeli dany kraj nie ma innych regulacji w tym zakresie i krótko mówiąc nie ma nic przeciwko uznawaniu wyrobów z innego kraju. Natomiast europejska ocena techniczna ma zasięg na terenie Unii Europejskiej.

powrót