Kruszywa

Wykaz wybranych norm zharmonizowanych z CPR 305/2011 dla kruszyw:

 1. EN 12620:2002+A1:2008
  • Kruszywa do betonu
 2. EN 13043:2002
  • Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchnio­wych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
 3. EN 13055-1:2002
  • Kruszywa lekkie – Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy
 4. EN 13055-2:2004
  • Kruszywa lekkie – Część 2: Kruszywa lekkie do miesza­nek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń oraz nie­związanych i z wiązanych zastosowań
 5. EN 13139:2002
  • Kruszywa do zaprawy
 6. EN 13383-1:2002
  • Kamień do robót hydrotechnicznych – Część 1: Wymagania
 7. EN 13242:2002+A1:2007
  • Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
 8. EN 13450:2002
  • Kruszywa na podsypkę kolejową