wykaz wybranych norm wyrobu

EN 14080:2013 Konstrukcje drewniane - Drewno klejone warstwowo i drewno lite klejone warstwowo - Wymagania

EN 14081-1:2005+A1:2011 Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo - Część 1: Wymagania ogólne

EN 14250:2010 Konstrukcje drewniane - wymagania produkcyjne dotyczące prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych płytami kolczastymi

EN 14229:2010 Drewno konstrukcyjne - Słupy drewniane do linii napowietrznych

EN 14342:2013 Podłogi drewniane - właściwości, ocena zgodności i oznakowanie

EN 14374:2004 Konstrukcje drewniane - Fornir klejony warstwowo (LVL) - Wymagania

EN 14545:2008 Konstrukcje drewniane - Łączniki typu wkładek i pierścieni - Wymagania

EN 14592:2008+A1:2012 Konstrukcje drewniane - Łączniki trzpieniowe - Wymagania

EN 14915:2013 Boazerie i okładziny z drewna litego - Właściwości, ocena zgodności i znakowanie

EN 15497:2014 Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych - Wymagania jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne

EN 13168:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny drzewnej (WW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

EN 13813:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały - Właściwości i wymagania