Wyroby wentylacyjne

Lista wybranych norm zharmonizowanych z Rozporządzeniem Unijnym CPR 305/2011:

 1. EN 12101-1:2005
  • Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 1: Wymagania techniczne dotyczące kurtyn dymowych
 2. EN 12101-2:2003
  • Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 2: Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych
 3. EN 12101-3:2015
  • Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu
   i ciepła –Część 3:Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów
   oddymiających
 4. EN 12101-6:2005
  • Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu
   i ciepła –Część 6:Wymagania techniczne dotyczące systemów
   ciśnieniowych – Zestawy urządzeń (Uwaga: mimo opublikowania niniejszej normy w wykazie norm zharmonizowanych, z uwagi na wiele wątpliwości technicznych jednostki certyfikujące nie prowadzą certyfikacji na zgodność z niniejszą normą)
 5. EN 12101-7:2011
  • Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu
   i ciepła – Część 7: Odcinki przewodów wentylacji
   pożarowej
 6. EN 12101-8:2011
  • Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu
   i ciepła – Część 8: Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej
 7. EN 12101-10:2005
  • Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 10: Źródła energii
 8. EN 13063-1:2005+A1:2007
  • Kominy – Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi – Część 1: Wymagania i badania dotyczące odporności na pożar sadzy
 9. EN 13063-2:2005+A1:2007
  • Kominy – Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi – Część 2: Wymagania i badania dotyczące eksploatacji w warunkach zawilgocenia
 10. EN 13063-3:2007
  • Kominy – Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi – Część 3: Wymagania i badania kanałów powietrzno-spalinowych
 11. EN 13069:2005
  • Kominy – Gliniane/ceramiczne obudowy systemów komi­nowych – Wymagania i metody badań
 12. EN 13084-5:2005
  • Kominy wolno stojące – Część 5:Materiały na wykładziny murowane – Wymagania dotyczące wyrobów
 13. EN 13084-7:2012
  • Kominy wolno stojące – Część 7: Wymagania dotyczące cylindrycznych wyrobów stalowych przeznaczonych na jednopowłokowe kominy stalowe oraz stalowe wykładziny
 14. EN 13229:2001
  • Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa
   stałe – Wymagania i badania
 15. EN 13502:2002
  • Kominy – Wymagania i metody badań ceramicznych nasad kominowych
 16. EN 14471:2013+A1:2015
  • Kominy – Systemy kominowe z kanałami wewnętrznymi
   z tworzyw sztucznych – Wymagania i badania
 17. EN 14800:2007
  • Bezpieczne metalowe przewody przyłączeniowe faliście giętkie do przyłączania urządzeń domowych zasilanych paliwami gazowymi
 18. EN 14989-1:2007
  • Kominy – Wymagania i metody badań kominów metalo­wych i kanałów powietrznych do urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania –
   Część 1: Pionowe koń­cówki do urządzeń typu C6
 19. EN 14989-2:2007
  • Kominy i systemy kanałów powietrznych do urządzeń z zamkniętą komorą spalania – Wymagania i metody badań – Część 2: Kanały spalinowe i powietrzne do indy­widualnych urządzeń z zamkniętą komorą
   spalania
 20. EN 15650:2010
  • Wentylacja budynków – Przeciwpożarowe klapy odcina­jące montowane w przewodach

Lista wybranych norm nie zharmonizowanych z Rozporządzeniem Unijnym CPR 305/2011, które mogą być przydatne do zastosowania:

PN-EN 17192 - Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Przewody niemetalowe -- Wymagania i metody badań