Kable i przewody wg EN 50575 (reakcja na ogień)

Z dniem 1 lipca 2017 roku mija okres przejściowy na dostosowanie się do normy EN 50575:2014/A1:2016 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej.

Read More