Koszty certyfikatów. O czym warto wiedzieć?

Należy pamiętać, że dla wyrobów objętych systemem 1+, 1, 2+ oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych konieczne jest uzyskanie certyfikatu, a to wiąże się z dodatkowymi kosztami: uzyskania i utrzymania certyfikatu.

Ponadto w szacowaniu budżetu na przedsięwzięcie związane z uzyskaniem niezbędnych dokumentów dla wyrobu budowlanego należy uwzględnić również koszt opracowania dokumentacji i utrzymania systemu Zakładowej Kontroli Produkcji oraz wykonywania cyklicznych badań.

ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI (LINK)