Jak powinna wyglądać etykieta poprawnie oznakowanego wyrobu budowlanego?

Z uwagi na otrzymane rozbieżne interpretacje, z różnych Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego nie publikujemy oficjalnej odpowiedzi na to pytanie. Jeśli jesteś zainteresowany wsparciem w sporządzeniu etykiety, prosimy o kontakt. Jeśli jesteś odbiorcą i potrzebujesz informacji o poprawności oznakowania, to możesz nam przesłać etykietę, a my prześlemy informację zwrotną, na temat tego jaką mamy opinię na jej temat.

Read More