Krajowa Ocena Techniczna

Krajowa Ocena Techniczna (KOT)

Krajowa Ocena Techniczna zastępuje Aprobatę Techniczną. Od 1 stycznia 2017 roku zamiast aprobat technicznych dla wyrobów budowlanych wydawane są krajowe oceny techniczne. Krajowa Ocena Techniczna wydawana jest dla wyrobu budowlanego, na okres nie dłuższy niż 5 lat. Europejskie Oceny Techniczne w odróżnieniu od Krajowych Ocen Technicznych wydawane są bezterminowo.

Jaki jest koszt uzyskania krajowej oceny technicznej?

Uzyskanie krajowej oceny technicznej jest odpłatne. W planowaniu kosztów dotyczących uzyskania krajowej oceny technicznej należy uwzględnić również koszty  badań, klasyfikacji oraz koszty opinii.

Kto jest upoważniony do udzielenia Krajowej Oceny Technicznej?

Krajowe oceny techniczne wydawane są przez jednostki oceny technicznej, które zostały wytypowane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Wykaz jednostek oceny technicznej dostępny jest na stronie:

 

Na życzenie możemy udostępnić aktualny wykaz jednostek uprawnionych do wydawania krajowych ocen technicznych. Każda jednostka oceny technicznej jest uprawniona do wydawania KOT w obszarze określonych grup wyrobów budowlanych. Ponadto należy pamiętać że dla wyrobów objętych systemem 1+, 1, 2+ oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych konieczne jest uzyskanie certyfikatu, a to wiąże się z dodatkowymi kosztami: uzyskania i utrzymania certyfikatu. Ponadto w szacowaniu budżetu na przedsięwzięcie związane z uzyskaniem niezbędnych dokumentów dla wyrobu budowlanego należy uwzględnić również koszt opracowania dokumentacji i utrzymania systemu Zakładowej Kontroli Produkcji oraz wykonywania cyklicznych badań.

W zakresie pytań dotyczących uzyskania krajowych ocen technicznych, a w szczególności optymalizacji kosztów, opracowania zakładowej kontroli produkcji, pomocy w składaniu wniosków, sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych, certyfikacji, wykonywania badań prosimy o wpisy lub o bezpośredni kontakt na e-mail:

kontakt@kot.edu.pl lub tel. +48 577 402 300

2 komentarze do “Krajowa Ocena Techniczna”

  1. Pytanie:
    Jeżeli jestem producentem i posiadam już aprobatę techniczną, na której widnieje termin ważności do 20 stycznia 2021, to czy ona traci ważność z dniem 1 stycznia 2017 i czy zobowiązany jestem uzyskać krajową ocenę techniczną?

    1. Odpowiedź:
      Aprobata techniczna nie traci ważności, o ile nie została uchylona z innych przyczyn. Art. 5 ust. 3 ustawy o wyrobach budowlanych mówi, że aprobaty techniczne wydane przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 5–7 niniejszej ustawy (czyli 1 stycznia 2017), mogą być wykorzystywane jako krajowe oceny techniczne do końca okresu ważności tych aprobat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *